Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ số

Thống kê tần suất bộ sốHướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem (KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền Thống trong 500 ngày trước

Bộ sốTổng số ngày vềTổng số lần vềTần số theo ngày
38146 ngày (29.20%)166 lần ( 1.2%) 1.14 lần/ngày (113.70%)
18141 ngày (28.20%)161 lần ( 1.2%) 1.14 lần/ngày (114.18%)
91140 ngày (28.00%)161 lần ( 1.2%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
92140 ngày (28.00%)159 lần ( 1.2%) 1.14 lần/ngày (113.57%)
64139 ngày (27.80%)157 lần ( 1.2%) 1.13 lần/ngày (112.95%)
70139 ngày (27.80%)159 lần ( 1.2%) 1.14 lần/ngày (114.39%)
10138 ngày (27.60%)156 lần ( 1.2%) 1.13 lần/ngày (113.04%)
34137 ngày (27.40%)155 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.14%)
54136 ngày (27.20%)153 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
01135 ngày (27.00%)147 lần ( 1.1%) 1.09 lần/ngày (108.89%)
13135 ngày (27.00%)154 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.07%)
43134 ngày (26.80%)148 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (110.45%)
40133 ngày (26.60%)155 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.54%)
60133 ngày (26.60%)153 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.04%)
96132 ngày (26.40%)145 lần ( 1.1%) 1.10 lần/ngày (109.85%)
26131 ngày (26.20%)152 lần ( 1.1%) 1.16 lần/ngày (116.03%)
74131 ngày (26.20%)150 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (114.50%)
95131 ngày (26.20%)147 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (112.21%)
41130 ngày (26.00%)152 lần ( 1.1%) 1.17 lần/ngày (116.92%)
46130 ngày (26.00%)145 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.54%)
55130 ngày (26.00%)150 lần ( 1.1%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
12129 ngày (25.80%)146 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.18%)
31129 ngày (25.80%)143 lần ( 1.1%) 1.11 lần/ngày (110.85%)
58129 ngày (25.80%)141 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (109.30%)
53128 ngày (25.60%)143 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.72%)
65128 ngày (25.60%)146 lần ( 1.1%) 1.14 lần/ngày (114.06%)
67127 ngày (25.40%)142 lần ( 1.1%) 1.12 lần/ngày (111.81%)
04126 ngày (25.20%)143 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.49%)
16126 ngày (25.20%)150 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (119.05%)
66126 ngày (25.20%)137 lần ( 1.0%) 1.09 lần/ngày (108.73%)
71126 ngày (25.20%)141 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.90%)
90126 ngày (25.20%)143 lần ( 1.1%) 1.13 lần/ngày (113.49%)
20125 ngày (25.00%)139 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.20%)
48125 ngày (25.00%)151 lần ( 1.1%) 1.21 lần/ngày (120.80%)
42124 ngày (24.80%)147 lần ( 1.1%) 1.19 lần/ngày (118.55%)
77124 ngày (24.80%)139 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.10%)
36123 ngày (24.60%)136 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.57%)
72123 ngày (24.60%)140 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.82%)
79122 ngày (24.40%)141 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.57%)
19121 ngày (24.20%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (111.57%)
50121 ngày (24.20%)139 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.88%)
56121 ngày (24.20%)138 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.05%)
76120 ngày (24.00%)133 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (110.83%)
94120 ngày (24.00%)135 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.50%)
33119 ngày (23.80%)137 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.13%)
39119 ngày (23.80%)134 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
97119 ngày (23.80%)135 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (113.45%)
05118 ngày (23.60%)134 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (113.56%)
08118 ngày (23.60%)130 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.17%)
22118 ngày (23.60%)124 lần ( 0.9%) 1.05 lần/ngày (105.08%)
25118 ngày (23.60%)130 lần ( 1.0%) 1.10 lần/ngày (110.17%)
57118 ngày (23.60%)135 lần ( 1.0%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
17117 ngày (23.40%)132 lần ( 1.0%) 1.13 lần/ngày (112.82%)
29117 ngày (23.40%)130 lần ( 1.0%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
68117 ngày (23.40%)137 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.09%)
32116 ngày (23.20%)135 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.38%)
99116 ngày (23.20%)130 lần ( 1.0%) 1.12 lần/ngày (112.07%)
52115 ngày (23.00%)128 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
93115 ngày (23.00%)132 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (114.78%)
35114 ngày (22.80%)132 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.79%)
44114 ngày (22.80%)132 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (115.79%)
49113 ngày (22.60%)136 lần ( 1.0%) 1.20 lần/ngày (120.35%)
51113 ngày (22.60%)122 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (107.96%)
06112 ngày (22.40%)120 lần ( 0.9%) 1.07 lần/ngày (107.14%)
23112 ngày (22.40%)125 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.61%)
37112 ngày (22.40%)123 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (109.82%)
47112 ngày (22.40%)130 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.07%)
84112 ngày (22.40%)129 lần ( 1.0%) 1.15 lần/ngày (115.18%)
00111 ngày (22.20%)132 lần ( 1.0%) 1.19 lần/ngày (118.92%)
02111 ngày (22.20%)130 lần ( 1.0%) 1.17 lần/ngày (117.12%)
28111 ngày (22.20%)128 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.32%)
30111 ngày (22.20%)129 lần ( 1.0%) 1.16 lần/ngày (116.22%)
62111 ngày (22.20%)131 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.02%)
07110 ngày (22.00%)130 lần ( 1.0%) 1.18 lần/ngày (118.18%)
11110 ngày (22.00%)125 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.64%)
21110 ngày (22.00%)122 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (110.91%)
63110 ngày (22.00%)120 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.09%)
85110 ngày (22.00%)126 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.55%)
88110 ngày (22.00%)127 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
09109 ngày (21.80%)122 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (111.93%)
98109 ngày (21.80%)120 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.09%)
03108 ngày (21.60%)118 lần ( 0.9%) 1.09 lần/ngày (109.26%)
61108 ngày (21.60%)119 lần ( 0.9%) 1.10 lần/ngày (110.19%)
75108 ngày (21.60%)117 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.33%)
59107 ngày (21.40%)125 lần ( 0.9%) 1.17 lần/ngày (116.82%)
78107 ngày (21.40%)123 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (114.95%)
89107 ngày (21.40%)121 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.08%)
14106 ngày (21.20%)120 lần ( 0.9%) 1.13 lần/ngày (113.21%)
15106 ngày (21.20%)129 lần ( 1.0%) 1.22 lần/ngày (121.70%)
24106 ngày (21.20%)125 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (117.92%)
27106 ngày (21.20%)119 lần ( 0.9%) 1.12 lần/ngày (112.26%)
80106 ngày (21.20%)118 lần ( 0.9%) 1.11 lần/ngày (111.32%)
82106 ngày (21.20%)122 lần ( 0.9%) 1.15 lần/ngày (115.09%)
83106 ngày (21.20%)115 lần ( 0.9%) 1.08 lần/ngày (108.49%)
69103 ngày (20.60%)117 lần ( 0.9%) 1.14 lần/ngày (113.59%)
87103 ngày (20.60%)122 lần ( 0.9%) 1.18 lần/ngày (118.45%)
7399 ngày (19.80%)111 lần ( 0.8%) 1.12 lần/ngày (112.12%)
8199 ngày (19.80%)111 lần ( 0.8%) 1.12 lần/ngày (112.12%)
8695 ngày (19.00%)113 lần ( 0.8%) 1.19 lần/ngày (118.95%)
4594 ngày (18.80%)108 lần ( 0.8%) 1.15 lần/ngày (114.89%)