Thống kê theo ngày

Thống kê theo ngày

Thống kê theo ngày chuyên cập nhật tổng hợp kết quả xổ những bộ số đã về theo ngày chỉ có tại tructiep24h Anh em cũng có thể tham khảo thêm các mục thống kê theo danh sách bên dưới:

Thống kê theo ngày

Thống kê theo ngày Truyền Thống cho các Thứ ba trong 4 tuần trước

27 bộ số xuất hiện nhiều lần nhất08 (6 lần), 30 (5 lần), 70 (4 lần), 82 (4 lần), 02 (3 lần), 21 (3 lần), 67 (3 lần), 14 (2 lần), 27 (2 lần), 31 (2 lần), 38 (2 lần), 41 (2 lần), 42 (2 lần), 44 (2 lần), 51 (2 lần), 52 (2 lần), 57 (2 lần), 58 (2 lần), 59 (2 lần), 60 (2 lần), 61 (2 lần), 65 (2 lần), 66 (2 lần), 78 (2 lần), 88 (2 lần), 90 (2 lần), 94 (2 lần),


10 bộ số xuất hiện ít nhất00 (0 lần), 03 (0 lần), 04 (0 lần), 05 (0 lần), 06 (0 lần), 09 (0 lần), 10 (0 lần), 11 (0 lần), 12 (0 lần), 15 (0 lần),