Thống Kê Theo Ngày Kết Quả Xổ Số Truyền Thống

Thống Kê Theo Ngày Kết Quả Xổ Số Truyền Thống

Thống kê theo ngày


Thống kê theo ngày Truyền Thống cho các Thứ hai trong 4 tuần trước

27 bộ số xuất hiện nhiều lần nhất62 (4 lần), 00 (3 lần), 03 (3 lần), 32 (3 lần), 37 (3 lần), 56 (3 lần), 69 (3 lần), 82 (3 lần), 93 (3 lần), 02 (2 lần), 06 (2 lần), 08 (2 lần), 21 (2 lần), 22 (2 lần), 40 (2 lần), 44 (2 lần), 45 (2 lần), 59 (2 lần), 60 (2 lần), 61 (2 lần), 63 (2 lần), 67 (2 lần), 75 (2 lần), 84 (2 lần), 90 (2 lần), 95 (2 lần), 96 (2 lần),


10 bộ số xuất hiện ít nhất05 (0 lần), 09 (0 lần), 10 (0 lần), 15 (0 lần), 16 (0 lần), 17 (0 lần), 29 (0 lần), 33 (0 lần), 38 (0 lần), 39 (0 lần),